Přístup na vzdálenou plochu (RDP) lze ve Windows 10 omezit jen na vybrané IP adresy. 

Řeší se to v nastavení firewallu.

  • V nastavení Firewall a ochrana sítě zvolte upřesnit nastavení.
  • Přepněte se na příchozí pravidla a najděte v seznamu Vzdálená plocha – uživatelský režim (TCP-In)
  • Pravým tlačítkem myši zvolte Vlastnosti
  • Přepněte se na záložku Obor
  • V editačním okně Vzdálená adresa nastavte povolenou IP adresu/seznam IP adres

rdp nastaveni ip

Pokud tuto akci děláte vzdáleně, je třeba si vše opravdu promyslet a zkontrolovat. Pokud uděláte chybu, už se na daný stroj nedostanete. Proto je vhodné si předem vytvořit dočasnou záložní variantu vzdáleného přístupu na daný stroj například pomocí AnyDesk