1. Otevřete aplikaci Terminál.app
  2. V terminálu pomocí následujícího příkazu přejděte na složku, kde leží soubor, který chcete ZIPovat a zaheslovat:
    cd "cesta na složku"
  3. Následujícím příkazem provedete ZIPování (musíte 2x zadat heslo):
    zip -er “nazev-archivu.zip” “nazev-vychoziho-souboru.txt”

Pokud chcete ZIPovat adresář, je nutné být v nadřazeném adresáři a příkaz vypadá takto:
zip -er "nazev-archivu.zip" nazevadresare

Tip: pokud v terminálu přesně nevíte jak zadat cestu k souboru, můžete daný soubor "přetáhnout" z Finderu do příkazové řádky terminálu a on tam vloží název souboru včetně cesty (takže logicky stačí smazat název a máte cestu).