Karlosův archívek plků alias blog :-)

VirtualBox spuštění VM po restartu (bez přihlášení uživatele jako službu)

Pokud provozujete ve VirtualBoxu cokoliv, co je nutné spustit po restartu PC, aniž by bylo nutné se přihlásit do Windows, je možnost spustit daný VM (virtuální stroj) jako službu.

Z návodu si JmenoUzivatele a NazevVM nahraďte Vašimi údaji.

1. nejprve je nutné vytvořit spouštěcí config soubor C:\Users\JmenoUzivatele\.VirtualBox\autostart.properties s obsahem:

default_policy = deny
JmenoUzivatele = {
allow = true
startup_delay = 10
}

Opoždění startu VM je vhodné pro to, aby ostatní služby ve Windows měly dost času naběhnout před spuštěním virtuálního stroje.

2. přidejte do systémových proměnných OS proměnnou VBOXAUTOSTART_CONFIG a nastavte hodnotu na C:\Users\JmenoUzivatele\.VirtualBox\autostart.properties.
Postup je různý dle verze Windows

3. spusťte Powershell jako správce a zadejte následující příkazy:
cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
.\VBoxAutostartSvc.exe install --user=JmenoUzivatele
.\VBoxManage.exe modifyvm "Nazev-VM" --autostart-enabled on

Hotovo. V případě problémů hledejte záznamy v EventVieweru. Po nalogování do Windows pod daným uživatelem je již vidět spuštěný VM.