Microsoft se bez vyjímky od 10/2022 rozhodl pro ukončení podpory Basic Authentication v Exchange Online (Microsoft 365 / Office 365) z důvodu bezpečnosti. Moderní klienti s tím nemají problém, poslední podporovaný Outlook je ve verzi 2013. Bohužel u něj je nutno moderní authentifikaci pro Exchange Online povolit v registrech.

Stačí stáhnout a spustit připravený REG soubor outlook2013_modern_auth.reg, který obsahuje:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange]
"AlwaysUseMSOAuthForAutoDiscover"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity]
"EnableADAL"=dword:00000001
"Version"=dword:00000001