MACOS má v případě práce s externími disky jeden zásadní "problém", který dost mate uživatele. Pokud na externím disku/flash dáte cokoliv smazat, data vypadají jako smazaná, a na externím disku je nevidíte. Externí disk ale stále tyto data obsahuje (jsou v Koši). Můžete se tedy dostat do situace, kdy na "prázdnou" nelze zapisovat protože je "plná". Co s tím?

Jednak je možno vysypat celý koš, anebo při mazání via Finder stiskněte klávesu OPTIONS a v menu Soubor zvolte "Ihned smazat". Takto lze data mazat bez uložení do Koše.