Předpokládám, že používáte poznámky synchronizované skrz iCloud na všech zařízeních včetně MACOS. Bohužel může se stát, že si nějakou poznámku nebo její obsah např na iPhone přepíšete a nepovede se Vám vrátit zpět krok přepsání. Správně stačí s iPhone pouze zatřepat a zvolit "Odvolat akci", jenže někdo v panice provede nevratné kroky a o poznámku (případně její obsah) přijde. Bohužel v případě přepsání nebude poznámka/obsah ani ve smazaných, a v tomto případě Vám nepomůže ani Apple podpora. Jediná možnost je obnova databáze Poznámek z TimeMachine zálohy MACOS - pokud ji používáte.

Aplikace Poznámky na MACOS Sonoma 14.5 ukládá data do složky:

~/Library/Group Containers/group.com.apple.notes

A jsou to tyto 3 soubory:

NoteStore.sqlite
NoteStore.sqlite-shm
NoteStore.sqlite-wal

Před akcí samotnou doporučuji tyto souboru někam ručně zálohovat. Aplikaci Poznámky se samozřejmě nutno nejprve ukončit.

  1. vypněte synchronizaci aplikace Poznámky do iCloudu
  2. otevřete aplikaci TimeMachine a chvílí počkejte, než se načtou zálohy
  3. najděte zmíněné 3 soubory v odpovídající záloze a dejte je obnovit (zvolit přepsat)
  4. po obnově pusťtě aplikaci Poznámky a měli by jste tam najít vše o co jste přišli
  5. Teoreticky pak stačí znovu zapnout synchronizaci, ale může se stát, že synchroniuzace zase vše vrátí do "špatného stavu". Proto před zapnutím synchronizace si obsah poznámek zazálohuje, nebo si vytvořte duplicitní poznámky s jiným úvodním textem. Případně může stačit pouhá aktualizace obsahu poznámky (synchronizace pak pochopí, že tu aktuánější verzi má zachovat)