Microsoft začíná výrazně tlačit na pilu a už i ve Windows 11 Pro nelze jednoduše instalovat bez MS Live ID účtu. Nicméně je na to řešení (funkční k 08.12.2022).

Před instalací nepřipojujte PC/NB do sítě. Pak spusťte instalátor a:

  • Dojděte ke kroku, kdy se chce instalace připojit k síti
  • Stlačtě Shift+F10 (případně Shift+Fn+F10), otevře se příkazová řádka
  • Zadejte příkaz: OOBE\BYPASSNRO
  • Instalátor se restartuje
  • Nyní až dojdete k volbě připojit k síti, zvolte nabídku "Nemám internet"
  • Na další obrazovce zvolte "Pokračovat s omezenou instalací"

Pozn.: Nemám ověřeno, jestli to funguje i s HOME verzemi.