Karlosův archívek plků alias blog :-)

Google Font URL - validita v HTML5

Pokud používáte Google fonty a nastavujete si subset latin, dejte si pozor na to, jak URL zadáváte. Ve většině návodů na internetu naleznete "&subset=latin,latin-ext" a to není validní v HTML5. V HTML5 totiž není možné používat v URL znaky jako & / | atp.(více info na https://url.spec.whatwg.org/). Je tedy nutné znaky jako & / | nahradit kódem ("& = %26", "| = %7C").
Pokud to není jasné, příklady Vám napoví:
 
Špatně: //fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:900&subset=latin,latin-ext
Správně: //fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:900%26subset=latin,latin-ext
 
Špatně: //fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,300,800,700,400italic|PT+Serif:400,400italic|Bree+Serif
Správně: //fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,300,800,700,400italic%7CPT+Serif:400,400italic%7CBree+Serif